Våra specialister inom entreprenadrätt hjälper dig med planering, upphandling, genomförande och uppföljning av alla slags byggprojekt och entreprenader.

Vi biträder dig även vid entreprenadrelaterade tvister i domstolar och skiljenämnder eller då du behöver hjälp att bedöma risker och tillvarata möjligheterna när ett projekt inte utvecklar sig enligt plan. [Be Hans om komplettering]