Fastighetstransaktioner

Vårt transaktionsteam är topprankat och är varje år involverat i ett flertal av Sveriges största och mest komplexa fastighetstransaktioner.

Vi bistår våra klienter i hela transaktionskedjan i allt från att förbereda ett förvärv eller en försäljning, genomförande av legal due diligence, vid upprättande och förhandling av överlåtelseavtal samt vid avslutande åtgärder för att säkerställa att transaktionen slutförs i alla delar. Vi arbetar alltid proaktivt och är kända för att vara mycket tillgängliga samt agera snabbt och professionellt.

Vi har lång erfarenhet av att projektleda såväl inhemska som gränsöverskridande komplexa fastighetstransaktioner. Vi biträder på daglig basis flera av marknadens större aktörer i fastighetsöverlåtelser inom marknadens alla olika segment. Klientbasen består av aktörer inom alla fastighetsområden såsom svenska som internationella fastighetsägare, fonder, institutioner, den offentliga sektorn, industribolag m.m. Vi har samarbetat med många av våra klienter i mer än 10 år och vårt mål är alltid att bygga nära och långsiktiga relationer.

Ett axplock av de sektorer vi biträder våra klienter inom är logistik, bostäder, hotell, kontor, retail och life science.

Kontakta oss