Responsive image

Bransch

Fordonsindustri

Våra specialister erbjuder unik kompetens och erfarenhet av fordonsindustrin. Med våra dagliga kontakter och samarbeten med globala och nationella företag inom fordonsindustrin har vi den skicklighet som krävs för att tillhandahålla professionell och skräddarsydd rådgivning på både nationell och internationell nivå.

Vår omfattande erfarenhet inom fordonsindustrin, som är en betydande del av den svenska industrin, har vi skaffat oss genom många års samarbeten med ledande fordonstillverkare och underleverantörer, svenska och internationella OEM-tillverkare, Tier 1- och Tier 2-leverantörer, biluthyrningsföretag, Fordonskomponentgruppen (FKG), importörer och återförsäljare, finansiella tjänsteleverantörer, IT-leverantörer, fordonsimportörer samt bilhandlare.

Vi stöttar er i alla affärsjuridiska frågor. Det kan gälla förberedelser och förhandling av inköps- och leveransavtal, licenser, utvecklingsavtal eller joint ventures och andra samarbetsavtal. Eller vid planering och genomförande av förvärv av företag eller verksamheter, förvärv av rättighetsportföljer, eller tvistelösning.

Företag i fordonsindustrin vänder sig även till oss för att få hjälp med juridiska frågeställningar avseende ny teknik som till exempel uppkopplade bilar, autonoma fordon och artificiell intelligens samt komplexa reglerings-, handels- och compliancefrågor.

Stockholm:

Göteborg:

Johan Hallén

  • Fordonsindustri
    Goes the extra mile and puts in extra resources to help us get through the process. That support has really meant a lot and it has done a fantastic job for us.
    Chambers Europe
  • Automotive industry
    The team is always at your service. The lawyers are very creative and it feels as if they prioritise you as a client for questions big and small.
    Chambers Europe