Responsive image

Bransch

Offentlig verksamhet

Våra specialister inom offentlig verksamhet kan hjälpa dig i alla frågor som rör verksamhet inom den offentliga sektorn eller offentligt finansierad verksamhet.

Frågor inom offentlig verksamhet kan handla om tillsyn, granskning, tillståndspliktig verksamhet, statlig och kommunal kompetens eller frågor om offentlighet och sekretess. Det kan också gälla att bedöma om ett myndighetsbeslut är korrekt, om ditt ärende är rätt hanterat, klargöra hur beslutsprocesser och kompetensfördelning fungerar eller att ge råd i strategiska frågor i exempelvis utvecklingsprocesser.

Våra specialister har branschspecifik erfarenhet inom exempelvis skola, vård, omsorg, ideell sektor och finansiell verksamhet.

Bland våra klienter finns statliga och kommunala myndigheter och bolag, liksom privata företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet eller som verkar inom den offentliga sektorn.

Stockholm:

Erik Gadman

Göteborg:

Helena Colliander

Malmö:

Martin Levinsohn