Responsive image

Erik Gadman

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar med att biträda företag och myndigheter med rådgivning inom offentlig upphandling.

Jag har lång erfarenhet av att lämna upphandlingsrättslig rådgivning till leverantörer och upphandlande myndigheter och har arbetat med flera av Europas största civila upphandlingar. Jag biträder klienter före, under och efter genomförandet av offentliga upphandlingar och har även mycket stor erfarenhet av att framgångsrikt företräda klienter i överprövningsprocesser och i tvister om upphandlingsskadestånd. Därutöver arbetar jag med att bistå klienter med rådgivning inom konkurrensrätt och statligt stöd.

Jag undervisar på fördjupningskurserna i offentlig upphandling vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Till medarbetare
KarriärRekommendationerartiklar
KarriärRekommendationerartiklar

2021-,

Setterwalls

2019-2021,

Gernandt & Danielsson advokatbyrå

2010-2019,

Hannes Snellman advokatbyrå

2019,

Postgraduate Diploma in EU Competition Law, King's College London

2013,

Master of Laws (LL.M.), UCLA School of Law

2010

Juris kandidat, Uppsala universitet

Chambers Europe (2022)

Legal 500 (2018-2019, 2022)

WWL (2020-2023)

 

”Great experience in the field and is well oriented in complex matters”

Who’s who legal Government Contracts

”A talented lawyer”

Who’s who legal Government Contracts

”Erik Gadman is very professional and I feel very confident in what he is doing for us. He is good at explaining complex things so that I can understand and make good decisions about the next step. As far as I can judge he is a very competent lawyer who really knows how to get through a battle with the giants of law. And he is always available!”

Legal 500

”Erik Gadman is one of the most pragmatic lawyers I have ever worked with. I truly appreciate his deep knowledge as regards public procurement.”

Legal 500

”Erik Gadman focuses on healthcare procurement issues and is additionally respected for his expertise in advising care providers on judicial review, competition and regulatory matters.”

Who’s who legal Healthcare