Responsive image

Verksamhetsområde

EU- & konkurrensrätt

Med stor erfarenhet och spetskompetens ger våra specialister den främsta juridiska rådgivningen inom EU- & konkurrensrätt. Fokus ligger på praktiska lösningar som balanserar kommersiella intressen och legala risker.

Erfaret team inom EU- & konkurrensrätt

Konkurrensrätten syftar till att upprätthålla en god och sund konkurrens på marknaden, vilket är centralt för en välfungerande samhällsekonomi. Konkurrensreglerna innebär dock inte bara risker för företag utan kan också ge affärsmässiga möjligheter. Våra specialister har mångårig erfarenhet av att bistå klienter med att realisera och optimera sin verksamhet inom ramen för såväl svenska som EU-rättsliga och internationella konkurrensregler.

Setterwalls specialister inom EU- & konkurrensrätt tillhandhåller högkvalitativ rådgivning avseende bland annat ärenden rörande:

 • Anmälningar och granskningar av utländska direktinvesteringar (FDI, Foreign Direct Investment).
 • Anmälningar och samrådsförfaranden enligt säkerhetsskyddslagen (PSA, Protective Security Act).
 • Anmälningar av och compliance kring utländska subventioner (FSR, Foreign Subsidies Regulation).
 • Fri rörlighet för varor och tjänster.
 • Antidumpning.
 • Analys och anmälan av företagsförvärv, fusioner och joint ventures till Konkurrensverket eller EU-kommissionen.
 • Förhandling, upprättande, granskning och riskvärdering av avtal (såsom distributionsavtal, licensavtal och samarbetsavtal) och affärsstrategier. Exempel på frågor som regelbundet hanteras är utformning av konkurrensklausuler, pris- och rabattsystem samt inköps- och leveransvillkor.
 • Granskning och upprättande av selektiva distributionssystem.
 • Upprättande av konkurrenspolicys.
 • Implementering av skräddarsydda compliance-program och utbildningspaket.
 • Biträde och rådgivning i förhållande till bransch- och sektorsundersökningar.
 • Framtagande av policys och utbildning avseende hur en eventuell gryningsräd ska hanteras av företaget.
 • Biträde vid gryningsräder och efterföljande utredning.
 • Biträde vid utredningar som genomförs av Konkurrensverket, EU-kommissionen eller annan konkurrensmyndighet, såsom kartellutredningar, utredningar avseende missbruk av dominerande ställning och utredningar avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
 • Biträde och rådgivning i förhållande till eftergiftsansökningar.
 • Biträde i domstolsprocesser med EU- och konkurrensrättslig anknytning, såsom mål rörande konkurrensskadeavgift, förbud, ogiltighet av avtal och skadestånd.
 • Kontakter med EU-kommissionen, Konkurrensverket och andra myndigheter.
 • Regulatoriska frågor relaterade till life sciences, dvs. läkemedel, medicinteknik, kosmetika och hälso- och sjukvård (se mer under Life Sciences).
 • Regulatoriska frågor relaterade till andra branscher såsom livsmedel, dagligvaruhandeln, energi, spel och lotterier, transporter och telekommunikation samt exportkontrollfrågor (se mer under Compliance & Investigations).

Setterwalls specialister inom EU- & konkurrensrätt bistår även offentliga och privata aktörer med rådgivning i förhållande till EU:s statsstödsregler såsom ärenden avseende:

 • Rådgivning kring statsstödsreglerna och de närliggande kommunalrättsliga reglerna om stöd till näringsidkare.
 • Anmälningar för godkännande av statligt stöd och klagomålsärenden i förhållande till Näringsdepartementet och EU-kommissionen.

Flera av specialisterna i vårt team har även arbetat på EU:s institutioner, domstolar och konkurrensmyndigheter och vi har ett mycket väl utvecklat kontaktnät.

Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom EU- & konkurrensrätten.

Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns statliga myndigheter, kommuner, branschorganisationer, många av landets ledande företag samt ledande internationella koncerner.

Gränsöverskridande transaktioner

Vi arbetar regelbundet nationellt och internationellt och har väletablerade relationer med andra ledande affärsjuridiska byråer inom Europa, USA och övriga delar av världen. Detta möjliggör att vi smidigt kan samarbeta med kollegor verksamma i andra jurisdiktioner vid gränsöverskridande ärenden.

Läs mer om vår verksamhet:

Stockholm:

Erik Gadman, Rolf Larsson

Göteborg:

Bo Berndtsson

Malmö:

Martin Levinsohn

 • EU- & Konkurrensrätt
  Setterwalls has a great EU and competition team that has broad experience and drive legal development in the field.
  Legal 500
 • EU- & Konkurrensrätt
  Professional, service-minded, accessible.
  Legal 500
 • EU- & Konkurrensrätt
  Always available and keen to provide for our needs.
  Legal 500
 • EU- & Konkurrensrätt
  Service minded and updated on our business.
  Legal 500
 • EU- & Konkurrensrätt
  Skilful and alert.
  Legal 500