Uppsatspraktik

Våra erfarna jurister handleder gärna studenter i samband med examensarbete och uppsatsskrivande. Under praktiktiden får du även en god inblick i den dagliga verksamheten på Setterwalls och möjlighet att delta i olika projekt, interna utbildningar och sociala aktiviteter. När du kontaktar oss vill vi gärna veta vilken period du vill praktisera, vilket rättsområde du är mest intresserad av, och vilket område du planerar att skriva din uppsats inom.

 

Tillbaka
1/6

Vad var mest givande med att göra uppsatspraktik?

Helt klart att få tillgång till litteraturen, kunskapen och kontaktnäten som finns hos en byrå. Sådant finns inte alltid i ett universitetsbibliotek. Att dessutom få kombinera sitt skrivande med att praktiskt arbeta och lära känna folk på byrån är såklart ett stort plus!

Andreas Wårdh

2/6

Tips till studenter som funderar på att göra uppsatspraktik?

Gör det! Genom praktiken har jag redan fått en inblick i det praktiska arbetet. Jag kunde också nyttja biblioteket för mitt uppsatsskrivande vilket var riktigt bra eftersom man slapp trängas med andra studenter.

Linn Bergling

3/6

Vad var mest givande med att göra uppsatspraktik?

Det jag upplevt har varit mest givande med att göra min uppsatspraktik hos Setterwalls är den variation som naturligt uppstått mellan uppsatsskrivande och arbete. Det praktiska arbetet och kollegorna har bidragit med mycket inspiration och nya infallsvinklar under skrivande av uppsatsen vilket gjort det hela mycket roligare att genomföra.

Filippa Blomstedt

4/6

Tips till studenter som funderar på att göra uppsatspraktik?

Rekommenderas! Du får möjlighet att sätta dig in i frågor som inte bara existerar på ett teoretiskt plan, utan också som vållar svårigheter i praktiken. Dessutom kan det bli ganska ensamt när man sitter hemma och skriver uppsats. På en byrå finns alltid någon att bolla med och som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt skrivande.

Andreas Wårdh

5/6

Varför valde du att göra uppsatspraktik?

Jag hade inte arbetat på byrå tidigare och kände att det var ett perfekt tillfälle att se om byrålivet var något för mig.

Nora Vitestam

6/6

Tips till studenter som funderar på att göra uppsatspraktik?

Gör det! Jag har tidigare upplevt uppsatsskrivande som ganska ensamt. Utöver att man får arbetserfarenhet innebär också genomförandet av en uppsatspraktik att man är del av ett socialt sammanhang med kollegor som motiverar och stöttar i skrivningsprocessen.

Filippa Blomstedt