Uppsatspraktik

Våra erfarna jurister handleder gärna studenter i samband med examensarbete och uppsatsskrivande. Under praktiktiden får du även en god inblick i den dagliga verksamheten på Setterwalls och möjlighet att delta i olika projekt, interna utbildningar och sociala aktiviteter. När du kontaktar oss vill vi gärna veta vilken period du vill praktisera, vilket rättsområde du är mest intresserad av, och vilket område du planerar att skriva din uppsats inom.

 

Tillbaka