Responsive image

Aleksandra Ilic

Associate

Profil

Jag är en del av Setterwalls fastighet-, entreprenad- och miljögrupp.

Jag bistår i huvudsak i fastighets- och entreprenadrättsliga ärenden.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2022-,

Setterwalls

2022,

Göteborgs universitet, juristexamen

2021,

Setterwalls, uppsatspraktikant

2019,

Setterwalls, studentpool