Responsive image

Aleksandra Ilic

Associate

Profil

Jag är en del av Setterwalls fastighet-, entreprenad- och miljögrupp.

Jag bistår i huvudsak i fastighets- och entreprenadrättsliga ärenden.

Till medarbetare
Karriär
Karriär

2022

Setterwalls

2022

Göteborgs universitet, juristexamen

2021

Setterwalls, uppsatspraktikant

2019

Setterwalls, studentpool