Responsive image

Alice Witting Isaksson

Associate

Profil

Jag arbetar främst med frågor rörande företagsöverlåtelser/M&A, aktiemarknadsrätt och bolagsrätt.

Jag bistår företag med rådgivning i samband med företagsöverlåtelser och i andra bolags- eller aktiemarknadsrättsliga frågor.

Till medarbetare