Daniel Nilsson

Associate / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Immaterialrätt, marknadsrätt & mediarätt

Språk

svenska engelska
Profil

Jag ger råd till både nationella och internationella klienter och främst avseende immaterialrätt, marknadsrätt, IT-rätt, avtalsrätt och personuppgiftsrätt.

I mitt arbete bistår jag klienter inom mina kompetensområden. Jag har tidigare arbetat som tingsnotarie på Patent- och marknadsdomstolen samt arbetat med immaterialrätt på annan affärsjuridisk byrå.

Karriär
2018-,Setterwalls
2016-2018,Patent- och marknadsdomstolen/Stockholms tingsrätt
2015-2016,Advokatfirman Lindahl, Stockholm
2015,Stockholms universitet, juristexamen
2014,University of Illinois, USA