Responsive image

Daniel Nilsson

Senior Associate

Profil

Jag ger råd till både nationella och internationella klienter och främst avseende immaterialrätt, marknadsrätt, IT-rätt, avtalsrätt och personuppgiftsrätt.

I mitt arbete bistår jag klienter inom mina kompetensområden. Jag har tidigare arbetat som tingsnotarie på Patent- och marknadsdomstolen samt arbetat med immaterialrätt på annan affärsjuridisk byrå.

Till medarbetare