Responsive image

Elin Sahlin

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag ingår i Setterwalls M&A-grupp och arbetar huvudsakligen med företagsförvärv och associationsrättslig rådgivning.

I mitt dagliga arbete bistår jag såväl svenska som utländska bolag i samband med förvärv av företag och verksamheter, kapitalanskaffningar samt löpande associationsrättslig rådgivning.

Till medarbetare