Responsive image

Elsa Economou Olsson

Associate

Profil

Jag arbetar med att bistå klienter i frågor som rör aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser (M&A).

Mitt arbete omfattar rådgivning i samband med börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden och företagsöverlåtelser. Jag biträder även företag i frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden, bolagsstämmor och bolagsrättsliga frågor.

Till medarbetare