Responsive image

Filippa Blomstedt

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med svenska och internationella frågor kopplade till aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och allmän bolagsrätt.

I mitt dagliga arbete bistår jag företag med rådgivning i bolagsrättsliga frågor.

Till medarbetare