Responsive image

Fredrik Ahlsten

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar främst med frågor inom immaterialrätt och tvistlösning.

Jag har arbetat med tvistlösning sedan 2014. Jag företräder klienter i patentprocesser och i kommersiella tvister, vid allmän domstol och i skiljeförfarande. Min bakgrund som domare i tingsrätt och hovrätt (hovrättsassessor 2021) har gett mig särskild erfarenhet inom processföring.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2020-2021,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, tf. hovrättsassessor

2018-2020,

Helsingborgs tingsrätt, tingsfiskal

2017-2018,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrättsfiskal

2014-2017,

Lunds tingsrätt, tingsnotarie

2014,

Lunds Universitet, juristexamen

2006,

Högskolan i Kalmar, fil.kand. journalistik