Responsive image

Fredrik Svensson

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls IP/Tech-grupp.

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, IT-rätt, marknadsrätt, avtalsrätt och personuppgiftsrätt

Till medarbetare