Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls IP/Tech-grupp.

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, marknadsrätt, avtalsrätt, IT-rätt och personuppgiftsrätt.

Karriär
2021-,Setterwalls
2021, Stockholms universitet, juristexamen
2020, Univeristy of Amsterdam
2019,Setterwalls, sommarnotarie