Responsive image

Hanna Salajin

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls IP/Tech-grupp.

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, marknadsrätt, avtalsrätt, IT-rätt och personuppgiftsrätt.

Till medarbetare