Responsive image

Jakob Andersson

Associate

Profil

Jag ingår i Setterwalls tvistelösningsgrupp och biträder svenska och utländska företag inför domstol och skiljenämnd.

Mina huvudsakliga arbetsområden är försäkringsrätt, avtalsrätt och entreprenadrätt men jag har även erfarenhet av andra rättsområden. Inom dessa områden, särskilt entreprenadrätt, arbetar jag främst tvistrelaterat, men också med löpande rådgivning. Vid sidan av min roll som ombud och rådgivare håller jag föreläsningar och seminarier i de rättsområden jag är verksam inom. Jag tycker också om att skriva, och har fått artiklar publicerade inom reklamation, försäkringsrätt och juridisk metodlära.

Till medarbetare