Responsive image

Johanna Wellenstam

Associate

Profil

Jag har sedan 2018 arbetat inom områdena företagsförvärv och bolagsrätt.

I mitt dagliga arbete företräder jag såväl svenska som utländska företag i samband med företagsförvärv, kapitalanskaffningar och bolagsrättsliga ärenden.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2019-2021,

Magnusson Advokatbyrå

2018-2019,

Advokatfirman VICI

2018,

Lunds universitet, juristexamen