Responsive image

Klara Nylander

Associate Föräldraledig

Profil

Jag arbetar som jurist i Setterwalls miljögrupp och bistår klienter i olika former av miljörättsliga uppdrag.

I mitt arbete bistår jag klienter i tillstånds- och dispensprövningar, processer i domstol samt inom andra typer av löpande miljöärenden.

Till medarbetare