Responsive image

Max Franzén

Associate

Profil

Jag är verksam i Setterwalls miljögrupp.

I mitt arbete bistår jag klienter med rådgivning i frågor som rör samtliga delar av miljölagstiftningen.

Till medarbetare
Karriärartiklar
Karriärartiklar

2022-,

Setterwalls

2019-2021,

Vänersborgs tingsrätt/Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, tingsnotarie

2019,

Göteborgs universitet, miljövetenskap

2018-2019,

Mark- & Miljörättsbyrån, biträdande jurist

2018,

Stockholms universitet, juristexamen