uppdrag | 06 jul 2023

Elektriska bergborrningsriggar gjorde inte patentintrång

Responsive image

Setterwalls har nyligen framgångsrikt företrätt ett företag inom gruv- och anläggningsindustrin i en patenttvist gällande batteridrivna bergborrningsriggar. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förklarade motpartens patent delvis ogiltigt och konstaterade att klientens borriggar inte gjorde intrång.

De bergborrningsriggar som var föremål för talan är tekniskt avancerade, tunga maskiner som används för spränghålsborrning vid gruvbrytning och tunneldrivning under jord. Borriggarnas helelektriska, batteridrivna drivlinor innebär att de förflyttas mellan gruvornas arbetsstationer utan att avgaser släpps ut.

Intrångsfrågan handlade om mjukvaran som styr batteriladdningen i bergborrningsriggarna. Patenthavaren ansåg att patentet omfattar all laddning som sker då bergborrning pågår medan Setterwalls klient hävdade ett mycket snävare skyddsomfång.

Patenthavaren ansökte om stämning i december 2021 och framställde bl.a. yrkanden om vitesförbud, ålägganden om återkallelse av produkter från marknaden och fastställande av skadeståndsskyldighet pga. påstått patentintrång. Setterwalls klient bestred intrångspåståendet och väckte talan om att patentet skulle ogiltigförklaras i Sverige pga. bl.a. bristande nyhet och uppfinningshöjd.

Under förberedelsen framställde patenthavaren interimistiska yrkanden vilka bestreds av Setterwalls klient och därefter avslogs av PMD.

Huvudförhandlingen varade i nio dagar under april och maj 2023. PMD meddelade dom den 29 juni 2023.

I domen förklarade PMD att patentet saknade nyhet och upprätthöll det i väsentligt begränsad lydelse enligt patenthavarens tredjehandsyrkande. PMD prövade därefter intrångspåståendena. Den prövningen omfattade två olika mjukvaror för styrning av batteriladdning i borriggarna. PMD höll därvid med om vår tolkning av patentets skyddsomfång och förklarade att ingen av klientens båda mjukvarulösningar omfattades av patentets numera begränsade skyddsomfång. Domstolen förklarade därför att bergborrningsriggarna inte gjorde intrång i patentet.

(Se PMD:s dom av den 29 juni 2023 i mål nr PMT 19457-21 och 3157-22)

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.