uppdrag | 19 aug 2020

Setterwalls biträder Third Point Re i en fusion med Sirius Group värderad till USD 788 miljoner

Responsive image

Setterwalls biträder Third Point Reinsurance Ltd. (NYSE: TPRE) i dess fusion med Sirius International Group Ltd. (Nasdaq: SG). Transaktionen innefattar ett antal svenska enheter, däribland Sirius International Försäkringsaktiebolag (publ), det största återförsäkringsbolaget i Skandinavien.

Setterwalls har biträtt Third Point Re i due diligence- och M&A-processen samt rådgivit bolaget i svenska försäkringsregulatoriska frågor med anledning av transaktionen. Setterwalls kommer också, i sin egenskap av lokalt ombud, att biträda Third Point Re med samtliga svenska regulatoriska prövningar och anmälningar inför slutligt myndighetsgodkännande i Sverige. Transaktionen förväntas vara avslutad under första kvartalet 2021 efter sedvanliga myndighetsgodkännanden inom samtliga relevanta jurisdiktioner.

Sirius Group med rötter tillbaka till 1945 och med ett totalt rörelsekapital om USD 2,4 miljarder är en global (åter)försäkringsgivare med brett produkturval och säte på Bermuda. Sirius-gruppens största försäkringsenhet är Sirius International Försäkringsaktiebolag (publ), ett svenskt bolag med huvudkontor i Stockholm och kontor på Bermuda, i Hamburg, Liege, London, Shanghai, Singapore och Zürich. Sirius International Försäkringsaktiebolag (publ) har ett försäkringstekniskt kapital om USD 1,6 miljarder (2019), vilket gör det till det största återförsäkringsbolaget i Skandinavien. Third Point Re bedriver återförsäkringsverksamhet i försäkringsklasserna egendoms- och olycksfallsförsäkringar genom sina helägda dotterbolag Third Point Reinsurance Company Ltd. och Third Point Reinsurance (USA) Ltd.

Fusionen mellan de två börsnoterade försäkringsgrupperna, värderad till USD 788 miljoner, kommer att skapa ett globalt återförsäkringsbolag under det nya namnet SiriusPoint Ltd.  Med materiella tillgångar uppgående till cirka USD 3,3 miljarder, kommer SiriusPoint Ltd att bli ett globalt specialistförsäkringsbolag i toppklass, väl rustat att expandera inom försäkrings- respektive återförsäkringsmarknaderna. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.