Responsive image

Niclas Hermansson

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2000 med att bistå svenska och utländska företag och individer med skatterådgivning, ofta med internationell anknytning.

Jag arbetar huvudsakligen med skatterätt och särskilt skattefrågor relaterade till företagstransaktioner och fastighetstransaktioner samt investeringsfrågor, men även en hel del med skatteplanering för ägarledda företag och mervärdesskattefrågor. Oftast är mina ärenden av gränsöverskridande karaktär.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2008-,

Setterwalls

2007-2008,

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

2000-2007,

Advokatfirman Vinge KB

1998-2000,

Kammarrätten i Jönköping

1996-1998,

Länsrätten i Skåne län

1995,

Lunds universitet, juristexamen

Legal 500  (2021)

ITR World Tax (2021)