Responsive image

Carl-Johan Lundgren

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2016 i Setterwalls skattegrupp med att bistå företag och individer med rådgivning inom svensk samt internationell skatterätt.

Som senior associate inom Setterwalls skattegrupp arbetar jag främst med skatterådgivning i samband med M&A-affärer och omstruktureringar, med ett särskilt fokus på private equity-sektorn. Jag har expertis i att utforma och implementera incitamentsprogram för ledningspersoner, med fokus på skatteeffektivitet. Jag bistår återkommande institutionella investerare med fondinvesteringar och erbjuder även rådgivning till en bred klientkrets inom allmän bolags- och skatterätt. Min erfarenhet inom försäkringsrätt och specifika skatteregler för försäkringsbolag gör att jag kan leverera skräddarsydd rådgivning till en omfattande klientkrets.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2016-,

Setterwalls

2016,

Lunds universitet, juristexamen

2016,

Utrikesdepartementet, praktikant

2014,

Utrecht universitet

Externa publikationer

November, 2019

Den Schweiziska bolagsbeskattningsreformen och dess konsekvenser för svenska företag - Skattenytt

”Carl-Johan Lundgren is a very good listener, and you can tell that he is rapidly processing the information in order to give you the best advice.”

Legal 500