uppdrag / 27 okt 2021

Setterwalls har biträtt Thunderful Group vid förvärvet av den brittiska affärs- och strategiutvecklaren Robot Teddy.

Responsive image

Setterwalls har biträtt Thunderful Group AB (”Thunderful”) i samband med förvärvet av Robot Teddy, en konsultbyrå som sköter affärs- och strategiutveckling för ett antal framstående spel och spelstudios.

Thunderful betalade en initial kontant köpeskilling om GBP 7 miljoner på en kassa- och skuldfri basis och en ytterligare köpeskilling som erlades i form av nyemitterade aktier i Thunderful till ett värde motsvarande GBP 3 miljoner. Utöver den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling om maximalt GBP 12 miljoner komma att betalas ut, varav maximalt GBP 4 miljoner i form av nyemitterade aktier och resterande belopp genom kontant betalning. Den totala maximala köpeskillingen för förvärvet är således GBP 22 miljoner (på kassa och skuldfri basis).

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.