fbpx SPC Waiver publicerad och träder ikraft 1 juli 2019 | Setterwalls Advokatbyrå