fbpx Setterwalls har biträtt Arise vid förvärv och efterföljande försäljning av vindkraftparken Enviksberget om ca 37 MW till BlackRock | Setterwalls Advokatbyrå