Responsive image

Bransch

Energi & råvaror

Setterwalls specialistgrupp inom branschområdet energi & råvaror biträder regelbundet svenska och internationella företag, statliga myndigheter och investeringsfonder inom energi- och råvarusektorn. Genom omfattande erfarenhet – kombinerad med specialistkompetens – genererar vår rådgivning affärsnytta i såväl den löpande verksamheten som vid investeringar, tillstånds- och prospekteringsprocesser, förvärv och finansieringar.

Integrerade och erfarna branschspecialister

Vår förmåga att erbjuda en kombination av regulatorisk och transaktionsrelaterad rådgivning har resulterat i vårt deltagande i uppförandet av flera av Europas största vindkraftsparker. Ofta är vi med från projekteringsfas till finansiering och senare försäljning. Inom vindkraftssegmentet har vi marknadsledande spetskompetens inom samtliga områden.

Energi- och råvarubranschen

Setterwalls hanterar även fortlöpande regulatoriska ärenden inom andra näringar som involverar allt från vattenrättsliga prövningar till frågor kopplade till mineralrättigheter och andra naturresurser. Verksamhetsgruppens kompetens täcker in alla de miljörättsliga frågor som kontinuerligt dyker upp inom energi- och råvarubranschen. En utmärkande egenskap för vårt upplägg är att teamet med transaktions- respektive regulatorisk kompetens arbetar integrerat från ax till limpa. Häri ligger också vår särskilda förmåga att anpassa teamet av jurister utefter specifika behov. Detta möjliggör att vi kan bistå i alla typer av energiprojekt från början till slut; från initiala myndighetskontakter och tillståndsprövningar till extern finansiering från utländska eller inhemska banker och försäljning till internationella aktörer.

Elmarknaden

Våra branschspecialister har under lång tid arbetat nära energisektorn och skaffat sig gedigna erfarenheter även av frågor kopplade till elmarknaden. Vi assisterar frekvent med rådgivning avseende elleveransavtal, elsäkerhet, eldistribution, nättariffer, nätkoncessionshavarens intäkter samt handel med elcertifikat, utsläppsrätter och andra relaterade finansiella instrument.

Tvister inom energi- och råvarusektorn

För aktörer inom energi- och råvarusektorn och i komplicerade energiprojekt aktualiseras komplexa juridiska frågeställningar som ibland resulterar i att tvist uppstår. Setterwalls biträder inför såväl nationella som internationella domstolar och skiljenämnder, där vi har erfarenhet av bland annat Energy Charter Treaty (ECT) och av tvister hos Världsbanken (ICSID), Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och allmänna domstolar.

Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och webbinarier samt deltar i debatten kring aktuella ämnen inom energi- och råvarurelaterad juridik.

Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns många av landets ledande företag samt kommunala bolag och ledande internationella koncerner.

 • Energi & Råvaror
  We are very pleased with Setterwalls’ support and their broad competences covering all areas related to the renewable energy sector, from environmental law and construction law to M&A. This is a great advantage for us as a client to have everything under one roof.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  They are one of our go-to law firms that we use for energy and environmental law matters, our questions have been answered well and speedily
  Chambers & Partners Europe
 • Energi & Råvaror
  They have very strong market knowledge and understanding of market conditions to also provide commercial advise to the extent possible, which is highly appreciated
  Chambers & Partners Europe
 • Energi & Råvaror
  They are accessible, focus on solutions, and have prior hands-on experience of the industry
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  The energy team at Setterwalls is large and seems to possess a unique mix of expertise which enables them to advise us on more or less every matter we have pertaining to the energy market in Sweden, from project development to M&A and the financing processes.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  Setterwalls is one of the most experienced law firms in Sweden in the energy sector and consequently they can offer razor sharp legal service with ease
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  A long-standing wind power practice
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Setterwalls completely understands the commercial nature of our concerns and is able to translate the technical issues into a form that is understandable from a commercial perspective.
  Chambers and Partners
 • Energi & Råvaror
  Setterwalls lawyers are conscious of the potential commercial impact of their advice and regularly flag if they have concerns
  Chambers & Partners Europe
 • Energi & Råvaror
  The team is fantastic, they lead us through multi-billion kronor deals with perfect diligence and in an astute, extremely business oriented way. Must also say that the interpersonal relationships are outstanding
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  A full-service firm with an excellent track record in energy services and permitting.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Converts legal issues into pragmatic solutions.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Good knowledge and understanding of the challenges clients face.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  Hands-on approach, excellent quality of work, great understanding of market and client needs, take initiative, solution oriented, can handle the largest transactions.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  It’s a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  One of the legal teams that truly understands renewables in Sweden.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Proactive, attentive and responsive.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Professional, dedicated and easy to work with.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  Service level is fantastic.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Setterwalls has in-depth knowledge of the wind energy industry.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Strong on wind power and regulatory issues.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  The team’s strengths are its flexibility, rapidity and confidence in the work and feedback. In my experience, the team has taken every question with great seriousness and engagement no matter how specific or difficult it is.
  Legal 500
 • Energi & Råvaror
  Very customer-oriented and provides a strong team.
  Chambers Europe
 • Energi & Råvaror
  Wide range of sector experts who have vast experience and a pragmatic approach to always finding solutions that work in real life.
  Chambers & Partners