artikel | 17 apr 2020

COVID-19: Kommissionen antar digital verktygslåda för att stötta exitstrategier

Responsive image

Samhällets fokus har nu börjat skifta till strategier för ett gradvis och säkert avskaffande av de restriktioner som införts för att begränsa spridandet av COVID-19. EU-kommissionen har därför tillsammans med medlemsstaterna och ett flertal organ tagit initiativ till en första version av en digital verktygslåda för att stötta de kommande nedtrappningsfaserna.

I korthet innebär den digitala verktygslådan en praktisk guide för utveckling och implementering av digitala verktyg i kampen mot COVID-19, såsom användande av mobildata samt mobilapplikationer för smittspårning och varningssystem. För sådana kontaktspårningsappar lyfter man i denna version av verktygslådan särskilt fram följande grundläggande krav:

  • Kontaktspårningsapparna ska vara frivilliga att installera, använda och avinstallera;
  • Kontaktspårningsapparna ska vara godkända av nationella hälsomyndigheter;
  • Kontaktspårningsapparna ska fullt uppfylla de personuppgiftskrav som gäller enligt exempelvis GDPR; och
  • Kontaktspårningsapparna ska avvecklas när de inte längre behövs för att bekämpa smittspridningen.

Därutöver lyfter man fram olika tekniska, legala och samhälleliga aspekter som måste beaktas, till exempel följande:

  • Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) ger löpande ut riktlinjer och uttalanden avseende hur personuppgiftsbehandlingen får ske inom ramen för smittskyddsarbetet. EDPB har bland annat angett att platsspårning inte är lämpligt ur ett integritetsperspektiv och att kontaktspårningsapparna därför bör baseras på annan teknik, såsom bluetooth.
  • Kontaktspårningsapparna bör baseras på anonymiserad data utan att avslöja hälsostatus hos enskilda individer eller att riskera att stigmatisera vissa grupper i populationen.
  • Kontaktspårningsapparna bör kunna fungera över hela EU så att individer kan skyddas även när man rör sig över gränser mellan medlemsstaterna.
  • I den mån kontaktspårningsappar innehåller funktionalitet som syftar till stöd för diagnostik eller behandling (t.ex. avseende symptom) måste tillämpliga regler för medicintekniska produkter beaktas. Setterwalls har tidigare rapporterat att den medicintekniska förordningen, MDR, troligtvis inte kommer att tillämpas i år som tidigare planerat. Dock så måste man alltjämt beakta det existerande regelverket för medicintekniska produkter, även i förhållande till appar och mjukvaruprodukter.

Den digitala verktygslådan är en del av det EU-gemensamma arbetet för att koordinera medlemsstaternas insatser mot COVID-19 på längre sikt och är tänkt att utgöra ett komplement till andra smittbegränsande insatser såsom fortsatt testning och smittspårning. Arbetet sker inom det redan etablerade e-Hälsonätverket med stöd av Kommissionen och EDPB. Verktygslådan kommer att utvecklas framöver och kan komma att inkludera ytterligare funktionaliteter, då troligtvis avseende användande av mobildata, symptomspårning och information.

Verktygslådan i sin helhet finns tillgängligt här. Setterwalls bevakar området och håller er uppdaterade.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, IT-rätt & dataskydd, Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.