artikel | 20 apr 2020

Setterwalls bidrar med kompetens och resurser till Skiljenämndsalternativet som syftar till att avlasta våra domstolar i anledning av Covid-19

Responsive image

Idag offentliggörs det s.k. Skiljenämndsalternativet, som Setterwalls hjälper genom att kostnadsfritt bidra med kompetens och resurser. 

Skiljenämndsalternativet syftar till att avlasta domstolarna genom att möjliggöra för parter, som med anledning av Covid-19 riskerar långa handläggningstider i domstol, att till låg kostnad växla över till ett skiljeförfarande med erfarna skiljedomare. Skiljeförfarandet ifråga är anpassat till den särskilda situationen. Huruvida ett mål är lämpligt för Skiljenämndsalternativet avgörs av fyra utomstående sakkunniga (Rådet). Rådet utgörs av Högsta domstolens förre ordförande Stefan Lindskog, advokaten och samfundsordföranden Christer Danielsson, advokaten Olle Flygt och advokaten Johannes Ericson, Setterwalls. Dessa ställer sin tid till förfogande utan ersättning och agerar inte själva som skiljedomare. Medlemmarna i Rådet arbetar ideellt med detta och den administration Rådet behöver hjälp med tillhandahålles kostnadsfritt av Setterwalls.

Hur man ska göra om man är intresserad av Skiljenämndsalternativet framgår i nedan länk. Där anges även vilka som kan kontaktas vid frågor.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.