artikel / 20 jan 2023

Finansinspektionens (FI) prioriteringar i tillsynen under 2023

Responsive image
Idag publicerade Finansinspektionen (FI) genom ett pressmeddelande sina prioriteringar för tillsynen för 2023. Vi har sammanfattat dem nedan.
FI ska granska hur den finansiella sektorn hanterar en situation där inflationen är hög, räntorna går upp och ekonomin försvagas

FI menar att under åren med låga räntor har myndighetens åtgärder, som amorteringskrav för hushåll och att banker ska hålla mer kapital för utlåningen till kommersiella fastighetsbolag, bidragit till att bygga upp en motståndskraft.

Samtidigt, påpekar FI, kan en kraftigt minskad vilja att ta risk i ekonomin och i det finansiella systemet hota den finansiella stabiliteten. Myndigheten skriver att den därför kommer att följa utvecklingen noga under året och är beredd att agera om stabiliteten hotas.

FI ska granska hur tuffare tider drabbar konsumenter

FI kommer att granska hur banker tar hand om sina kunder i ett läge där kundernas utgifter ökar kraftigt på grund av inflationen och höjda räntor. Frågan om hur bankerna hanterar möjligheten för utsatta hushåll att pausa sina amorteringar är en av flera frågor som myndigheten kommer att titta på under året.

Under året kommer FI också att granska hur konsumentkreditinstitut hanterar sina låntagare.

FI ska också jobba för att för att fler konsumenter kan undvika att bli lurade genom investeringsbedrägerier.

FI ska granska hur banker och försäkringsbolag rustar sig för att hantera och erbjuda grundläggande tjänster

FI skriver att det aktuella säkerhetsläget har ökat insikten om hur beroende samhället är av att den finansiella sektorn fungerar, både till vardags och vid kriser. FI kommer, tillsammans med bland annat Riksbanken, att jobba med den finansiella sektorn så att företagen kan erbjuda grundläggande tjänster, som betalningar, även om samhället drabbas av en allvarlig kris eller ett väpnat angrepp. Det handlar både om banker och försäkringsbolag men också företagen som står för den finansiella infrastrukturen som gör betalningar möjligt.

FI kommer att också granska de finansiella företagens hantering av cyber- och it-attacker.

FI ska granska risken för grönmålning i finanssektorn

FI skriver att den höga efterfrågan på hållbara produkter tillsammans med att regelverken fortfarande är under utveckling kan leda till att företag beskriver sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de faktiskt är. FI kommer därför fortsätta att granska risken för grönmålning.

FI kommer även att fortsätta att granska att finansiella företag tar tillräcklig hänsyn till den typen av risker som uppstår när samhället ställer om till en mer fossilfri vardag.

FI ska granska hur betaltjänstföretag jobbar mot penningtvätt

Att svenska hushåll betalar alltmer digitalt och använder allt mindre kontanter ökar enligt FI risken för att vissa företag utnyttjas för att tvätta pengar. Därför kommer FI enligt uppgifterna i pressmeddelandet att fortsätta granska att både företag som erbjuder digitala betallösningar såväl som kontantintensiva företag som valutaväxlare skyddar sig mot kriminella som vill tvätta pengar.

FI kommer också att granska hur finansiella företag följer sanktionerna som införts mot Ryssland och Belarus.

 

För vidare läsning: https://fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2023/finansinspektionens-prioriteringar-i-tillsynen-2023/

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Finansiella tjänster

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.