Responsive image

Tobias Björklund

Specialist Counsel, Advokat

Profil

Jag är verksam i Setterwalls bank- och finansgrupp och är specialiserad på finansregulatoriska frågor.

Jag har över tio års erfarenhet av arbete med finansregulatoriska frågor och finansmarknaden. Efter specialist- och chefsroller på Finansinspektionen har jag bred erfarenhet av såväl tillstånds- som tillsynsfrågor som rör finansiella institutioner som banker, värdepappersbolag och fonder och den marknad de verkar på. Jag har bland annat arbetat med regelverken som rör handeln på värdepappersmarknaden, värdepappersinstitut och försäkringsförmedlare samt den finansiella infrastrukturen.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2021-,

Setterwalls

2011-2021,

Finansinspektionen

2009-2011,

Allmänna reklamationsnämnden

2007-2008,

University of Western Australia, Perth/Australien, LL.M.

2006-2007,

Stockholms tingsrätt, notarie

2005,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

2004,

Stockholms universitet, juristexamen