Responsive image

Tobias Björklund

Specialist Counsel, Advokat

Profil

Jag är verksam i Setterwalls bank- och finansgrupp och är specialiserad på finansregulatoriska frågor.

Jag har ca 15 års erfarenhet av arbete med finansregulatoriska frågor och andra rättsliga frågor som avser finansiella tjänster. Efter specialist- och chefsroller på Finansinspektionen har jag bred erfarenhet av såväl tillstånds- som tillsynsfrågor som rör finansiella institutioner som banker, värdepappersbolag och fonder och den marknad de verkar på. Jag har bland annat arbetat med regelverken som rör handeln på värdepappersmarknaden, värdepappersinstitut och försäkringsförmedlare samt den finansiella infrastrukturen.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2021-,

Setterwalls

2011-2021,

Finansinspektionen

2009-2011,

Allmänna reklamationsnämnden

2007-2008,

University of Western Australia, Perth/Australien, LL.M.

2006-2007,

Stockholms tingsrätt, notarie

2005,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

2004,

Stockholms universitet, juristexamen

Läs mer Läs mindre

”Tobias Björklund can solve problems and see different perspectives to then come up with good suggestions.”

Chambers Fintech

”Tobias Björklund is super professional and trustworthy.”

Chambers Fintech

”Tobias Björklund offers a high service level and high expertise and is easy to work with.”

Chambers Fintech

”Tobias Björklund really thinks about how things impact business years ahead.”

Chambers Fintech

”Tobias Björklund showed excellent service skills and responded quickly with high-quality advice. ”

Legal 500

Läs mer Läs mindre