Responsive image

Bransch

Finansiella tjänster

Våra specialister har bred erfarenhet av aktörer på den finansiella marknaden. Såväl de mer traditionella som nya Fintech-aktörer, men även av styrelsearbete i bolag under Finansinspektionens tillsyn.

I vårt branschteam finns bred kunskap och erfarenhet, både som rådgivare men även av tidigare arbete som bolagsjurister och av styrelsearbete på finansmarknaden. Vi hjälper dig att utforma och förhandla avtal för alla typer av lån och säkerheter och legal opinions. Vi kan också klargöra de regelverk som gäller vid upptagande av olika slags lån eller drivande av verksamhet som bank, värdepappersbolag, finansbolag eller annan slags aktör på finansmarknaden. Du kan också få hjälp med ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen och med alla finansregulatoriska frågor. Det kan gälla utveckling och kommersialisering av Fintech-tjänster eller vid förvärv eller försäljning av Fintech-bolag eller -tjänster.

Inom denna bransch jobbar vi med såväl svenska och utländska affärs- och investmentbanker, som försäkringsbolag, värdepappersbolag, förvaltare av investeringsfonder och fondbolag. Vi jobbar också med Fintech-bolag och investerare i sådana bolag, samt med företag inom en lång rad av branscher i deras upplåning.

Stockholm:

Åke J. Fors

Göteborg:

Jesper Kuschel

Malmö:

  • Finansiella tjänster
    Setterwalls has extensive experience in asset finance, derivatives agreements and regulatory compliance matters.
    Legal 500
  • Finansiella tjänster
    The lawyers have a strong understanding of time pressures, the product and how to interact with the Swedish regulators.
    Chambers Europe