artikel | 23 mar 2023

Förslag till direktiv om nya regler om miljöpåståenden

Responsive image

Igår (den 22 mars 2023) presenterade EU kommissionen sitt förslag till gemensamma kriterier för att motverka grönmålning och vilseledande miljöpåståenden. Förslaget ska stärka konsumentskyddet genom ökad transparens och högre krav vid användning av miljöpåståenden. Det ska även bli lättare för företag med miljövänliga produkter att differentiera sig på marknaden.

Förslaget kan anses ha tre fokusområden:

  1. Vilseledande affärsmetoder relaterat till produkters hållbarhetsaspekter.
  2. Oklara eller dåligt underbyggda miljöpåståenden från företag, och
  3. Hållbarhetsmärkningar som inte alltid är transparanta och trovärdiga.

För att bemöta dessa fokusområden föreslår kommission ett antal åtgärder.

Företag som gör miljöpåståenden om sina produkter eller tjänster ska enligt förslaget förhålla sig till vissa minimikrav vad gäller hur påståendena styrks och förmedlas. Förslaget är inriktat på uttryckliga påståenden, till exempel att något är ”tillverkat av materialåtervunna plastflaskor”. Kortfattat innebär förslaget att företaget, innan det förmedlar sådana uttryckliga miljöpåståenden, måste verifiera och vetenskapligt stödja uppgifterna på ett oberoende sätt.

I det fall företaget använder sig av komparativa påståenden innebär förslaget vissa ytterligare krav för att säkerställa att jämförelsen är korrekt och baserad på likvärdig information och underlag.

Uttryckliga miljöpåståenden som kommuniceras till konsumenter får endast avse miljöpåverkan, -aspekter eller -prestanda som bedömts i enlighet med de krav som fastställs i direktivet, och de måste även vara signifikanta för produkten eller företaget.

Vissa av kraven gäller inte för s.k. ”microenterprises”, vilket i direktivet definieras som företag med färre än 10 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro.

Förslaget reglerar också miljömärkning. Antalet miljömärkningar ska minskas. Krav införs på transparens och information om ägandeskap, beslutsfattande och målsättningar med systemet. De kriterier som ligger till grund för märkningen ska vara framtagna av sakkunniga. Beslut ska kunna överklagas, samt förfaranden för hantering av bristande efterlevnad finnas.

Förslaget väntar nu på godkännande av Europaparlamentet och rådet. Setterwalls fortsätter att bevaka processen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.