Responsive image

Malin Wikström

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan snart 20 år tillbaka med att biträda såväl privata, kommunala och statliga bolag samt kommuner i miljörättsliga frågor. Sedan 2020 ansvarar jag tillsammans med advokat Linnea Ljung för miljörätten vid Göteborgskontoret.

Jag biträder regelbundet klienter i tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolar av större miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter över hela Sverige. Bland de verksamheter jag löpande bistår i dessa prövningar finns infrastrukturanläggningar såsom hamnar och flygplatser, exploateringsprojekt, avfallsanläggningar och större industrier.

I mitt arbete bistår jag även i frågor som rör miljöskadestånd, miljöbrott och arbetsmiljöfrågor och andra typer av frågor som rör tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Jag är en van föreläsare och håller regelbundet föreläsningar såväl i externa sammanhang som för klienter.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2020-,

Setterwalls

2002-2020,

Front Advokater

2002,

Gärde Egnell och Hjelström

2000-2002,

Lunds tingsrätt, tingsnotarie

2000,

LL.M., Master of European Law, the London School of Economics and Political Science

1999,

Göteborgs universitet, juristexamen

1997-1998,

the London School of Economics and Political Science, European Union Law

Chambers Europe (2024)
Legal 500 (2019-2024)

”Malin Wikström handles permit-related matters very competently and skillfully. She delivers on time, with strong arguments based on careful investigations. She is also very experienced in the political to economic aspects of a business or operation, and is excellent at risk identification and risk management.”

Legal 500

”Malin Wikström is reliable and always delivers on time and with high quality. She has deep knowledge of environmental law and is excellent at dealing with complex issues.”

Chambers Europe

”Practice head” Malin Wikström has ”excellent judicial knowledge and is a skilled litigator”, is ”very well regarded” and has ”excellent airport-related knowledge with a good political sense”

Legal 500

”For us, it has been a real pleasure to deal with Wikström as she is always reliable, trustworthy and an outstanding guide in legal issues for us.”

Chambers

”She adds a little bit extra to the advice and suggests things that could be useful for us to think about.”

Chambers Europe

”Wikström has always delivered on time, with deep knowledge and willingness to dig further at all times for finding support for arguments.”

Chambers

”She has the unique ability to be clear and keep a red thread without making enemies on the other side. In projects where you can’t afford prestige-loaded questions, Wikström is the best. I would rate the client service as ten out of ten”

Chambers

”Wikström’s ability to work together with the opposite side and still get acceptance for our way and perception is outstanding.”

Chambers

”She is very skilled at dealing with complicated issues containing technical, environmental, political and business aspects.”

Chambers

Läs mer Läs mindre