Responsive image

Verksamhetsområde

Miljörätt

Miljöfrågor får en allt mer central roll, oavsett bransch och verksamhet. Till din hjälp har du ett team med gedigen kunskap och omfattande erfarenhet inom miljörättens alla områden.

Erfarna experter inom miljörätt

Våra miljöjurister arbetar med all sorts miljörätt. Vi kan hjälpa dig i allt från vattenrättsliga prövningar till ärenden som rör industrier, förbränningsanläggningar och vindkraftsparker. Det kan gälla täkt- eller infrastrukturprojekt. Eller hur miljörisker bör beaktas vid en företagsöverlåtelse eller försäljning av en fastighet. Vi lotsar dig även rätt vid investeringar i infrastruktur och vid entreprenader och markexploatering. Setterwalls miljörättsspecialister driver vatten- och miljöärenden i domstol och jobbar regelbundet med att förebygga och eliminera miljörättsliga problem och risker vid exploateringar, förvärv och andra slags projekt. Vi medverkar även i lagstiftningsarbete och bistår branschorganisationer med remissvar och förslag på regelförenklingar.

Vi ger dig vägledning inom bland annat:

Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom miljörätten

Svenska och internationella klienter

Våra klienter är svenska och internationella bolag av alla storlekar, likaväl som staten och kommuner.

 • Miljörätt
  The environment practice at Setterwalls offers efficient and available partners that really commit to cases and do their absolute best for clients, with excellent results
  Legal 500
 • Miljörätt
  The team has a very strong overall depth and breadth to handle complex projects
  Chambers & Partners Europe
 • Miljörätt
  The service that Setterwalls provides is top class. The lawyers know what we need and are always available.
  Chambers & Partners Europe
 • Miljörätt
  Setterwalls has a very broad and deep knowledge and experience in the complex matter of applying and processing an environmental application for mining in Sweden.
  Chambers Europe
 • Miljörätt
  They have an open mind for ’odd’ suggestions and alternative ways to move forward.
  Chambers Europe
 • Miljörätt
  It’s a very structured and versatile team with necessary knowledge necessary and high availability and engagement.
  Chambers Europe
 • Miljörätt
  This is an extremely competent network of lawyers with strong business acumen
  Legal 500
 • Miljörätt
  They are a very good team and they are always well prepared for our meeting. Easy to understand. I can highly recommend this team!
  Legal 500
 • Miljörätt
  What distinguishes Setterwalls is its ability to handle large mandates, having expertise in the environment field and an in-depth understanding of the issues at hand.
  Chambers and Partners
 • Miljörätt
  Setterwalls is very quick in establishing the overall game plan, and has a good network to cover and support specific areas.
  Chambers and Partners
 • Miljörätt
  Overall very strong support and commitment to drive clients interest
  Legal 500
 • Miljörätt
  Converts legal issues into pragmatic solutions
  Legal 500
 • Miljörätt
  Excellent knowledge and understanding of the complex issues of the Swedish Environmental Code.
  Legal 500
 • Miljörätt
  Goes beyond the reading of the law and is capable of communicating very well.
  Chambers Europe
 • Miljörätt
  Good knowledge and a practical way of working.
  Legal 500
 • Miljörätt
  It’s a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced
  Chambers Europe
 • Miljörätt
  Proactive and personable approach.
  Chambers & Partners
 • Miljörätt
  Professionalism and a deep understanding of the processes, twists and turns in Swedish legislation. Their approach is always of the highest standard.
  Legal 500
 • Miljörätt
  Strategic advice and always has the client’s interests at heart.
  Chambers Europe
 • Miljörätt
  Strong commitment toward clients’ needs and a proactive approach to finding solutions.
  Legal 500
 • Miljörätt
  Takes full responsibility to deliver the help required and make progress.
  Legal 500
 • Miljörätt
  The approach to an issue/topic is always very open minded and hence, the team works hard to understand all aspects before doing any statements or suggesting any solution or settlement. When assured of correct understanding then take the lead and suggest a way forward.
  Legal 500
 • Miljörätt
  The team’s strengths are their flexibility, rapidity and confidence in their work. In my experience, the team has taken every question with great seriousness and engagement no matter how specific or difficult it is.
  Legal 500
 • Miljörätt
  Valuable, pragmatic, professional advice.
  Legal 500
 • Miljörätt
  Very deep knowledge and practical experience.
  Legal 500
 • Miljörätt
  Very strategic in their work.
  Chambers & Partners
 • Miljörätt
  Well informed and skilled in the specific questions and/or topics. If further expertise is required the team has a wide and well-established network. Very nice and pleasant to work with and always maintaining a high moral and ethics.
  Legal 500