artikel / 02 maj 2024

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av de unionsrättsliga bestämmelserna om märkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om märkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål. I förordning (EU) 1169/2011 föreskrivs att livsmedel ska märkas med en näringsdeklaration. Den delegerade förordningen (EU) 2016/128 föreskriver därutöver ytterligare krav på märkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål. Bland dessa bestämmelser ingår ett förbud mot att uppgifterna i näringsdeklarationen upprepas i märkningen. Produkten måste däremot märkas med uppgift om de egenskaper och kännetecken som gör produkten lämplig för det medicinska ändamålet.

Tvisten i HFD initierades efter att en kommunal nämnd förelagt ett företag inom livsmedelssektorn att radera uppgifter om energivärde och faktiska halter av näringsämnen från framsidan av förpackningen till de aktuella livsmedlen. Enligt nämnden utgör uppgifterna otillåtna upprepningar av informationen i näringsdeklarationen. Livsmedelsföretaget menar att uppgifterna är nödvändiga för att komplettera innehållsförteckningen.

Med avstamp i parternas respektive inställning har HFD nu vänt sig till EU-domstolen för att få klarhet i hur bestämmelserna förhåller sig till varandra. Utgör uppgifter om energivärde och faktiska halter av näringsämnen förbjudna upprepningar, eller kan de tvärtom utgöra nödvändiga uppgifter om de egenskaper och kännetecken som medför att produkten är lämplig för det speciella medicinska ändamålet?

Setterwalls följer den vidare utvecklingen. Kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.