artikel / 03 maj 2024

Ny reglering ställer utökade krav på tillgänglighet – uppfyller era produkter och tjänster kraven?

Responsive image

Tillhandahållare av e-handelsplattformar, appar, banktjänster & teknik är exempel på bolag som kommer att påverkas av EU:s tillgänglighetsdirektiv. I Sverige träder den korresponderande lagen i kraft den 28 juni 2025 och markerar ett viktigt steg mot en mer inkluderande inre marknad, där produkter och tjänster ska vara utformade på ett sätt som gör dem tillgängliga för alla medborgare.

Direktivet ställer krav på att produkter och tjänster som exempelvis datorer, mobilappar, webbplatser och e-tjänster ska göras mer lättanvända och tillgängliga för personer med olika typer av funktionsvariationer. Den här artikeln syftar till att ge en översikt över direktivets tillämpningsområde, tillgänglighetskrav och vilka åtgärder företag behöver vidta för att uppfylla de nya kraven.

Vilka aktörer omfattas av lagen och vad har de för skyldigheter?

Direktivet gäller för tillverkare, importörer, distributörer och tjänsteleverantörer av de produkter och tjänster som omfattas av direktivet. Aktörerna har olika skyldigheter och krav som de måste uppfylla. Bland annat innebär det att:

  • tillverkare ska se till att produkterna som släpps ut på marknaden har tillverkats i enlighet med tillgänglighetskraven,
  • tjänsteleverantörer ska säkerställa att de utformar och erbjuder tjänster i enlighet med tillgänglighetskraven,
  • importörer endast får släppa ut produkter på marknaden som överensstämmer med kraven och ska säkerställa att tillverkaren har uppfyllt sina krav och att produkten är försedd med CE-märkning, och
  • distributörer ska iaktta vederbörlig omsorg i förhållande till kraven när de tillhandahåller en produkt på marknaden och kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av andra nödvändiga dokument på ett språk som konsumenterna enkelt kan förstå.

Vilka produkter och tjänster omfattas?

Direktivet omfattar ett brett spektrum av produkter och tjänster som exempelvis digitala enheter som smartphones och datorer, men även tjänster som bank-, e-handel- och medietjänster.

Vilka krav på tillgänglighet måste företagen uppfylla? 

Produkterna och tjänsterna ska utformas, tillverkas och tillhandahållas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning. För att uppnå detta mål innehåller direktivet en rad detaljerade krav som exempelvis att informationen om användning av produkterna och presenterandet av tjänsterna ska ske på ett begripligt sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne. Vidare ska webbplatser och mobilapplikationer göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta. Även banktjänster och e-handelstjänster ska tillhandahålla identifieringsmetoder, elektroniska signaturer och betaltjänster som är uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta.

Vilka åtgärder behöver företag vidta?

Företag som träffas av direktivet måste vidta flera åtgärder för att säkerställa att de efterlever de krav som uppställs. För att säkerställa att kraven uppfylls behöver företagen bland annat:

Avslutande kommentarer

Skyldigheten att anpassa produkter och tjänster efter tillgänglighetsdirektivet är inte bara en fråga om att efterleva ny lagstiftning, utan också en möjlighet att nå ut till en bredare kundkrets och visa socialt ansvar. Emellertid kan det vara svårt att navigera i de nya reglerna. Om du undrar hur tillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet eller om du har frågor om de nya kraven är du varmt välkommen att höra av dig till Setterwalls.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.