artikel / 05 apr 2023

Kan det avtalade priset ändras med hänvisning till onormala prisförändringar på material?

Responsive image

I den senaste upplagan av Construction Law International, publicerad av International Construction Projects Committee inom International Bar Association (IBA), har Setterwalls Mattias Wiklund Matala och Julia Gustavsson bidragit med en artikel på temat ”onormal prisförändring på byggmaterial”.

Under de senaste två åren har byggindustrin i Sverige ställts inför stora utmaningar på grund av kostnadsökningar på byggmaterial. Pandemi, råvarubrist, anfallskrig i Ukraina och sanktioner mot Ryssland är några av de bakomliggande faktorer som påverkat kostnadsökningarna och därmed den svenska byggindustrin. I november 2022 annonserade Statistikmyndigheten SCB att årstakten på byggkostnadsindex var på sin högsta nivå sedan 1974. Som ett resultat av kostnadsökningarna har bestämmelsen i de svenska standardavtalen för byggsektorn, AB 04 och ABT 06, som hanterar problematiken fått en förnyad relevans. Bestämmelsen framgår av kapitel 6 § 3 och möjliggör för ändringar i det avtalade priset vid ökningar eller minskningar för kostnaden av material och andra förnödenheter. Under våren 2021 publicerade olika branschorganisationer promemorior på ämnet och i november 2022 publicerade Trafikverket en promemoria som behandlade frågan om tillämpningen av kapitel 6 § 3.

I artikeln ger Mattias och Julia en samlad uppdatering om de olika synsätt som presenterats i relation till kapitel 6 § 3 av de branschaktörer som uttalat sig. Hela artikeln finns att läsa här (skrolla ner en bit till ”Country Update – Sweden”).

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.