Responsive image

Verksamhetsområde

Entreprenadrätt

Vårt team inom entreprenad tillhör den absoluta eliten och har stor erfarenhet av att möta dagens höga krav på kunskap och branschkännedom. Med vår stora bredd och geografiska spridning kan vi enkelt tillhandahålla rätt expertis för ditt företags projekt.

Specialister inom entreprenadrätt

Våra specialister inom entreprenadrätt hjälper dig med alla skeden av entreprenadprojektet, såsom:

 • planering
 • avtalsstrategi och avtalsskrivande
 • upphandling, privat eller offentlig
 • projektstöd under entreprenaden
 • överbesiktningar
 • hantering av krav och tvister

Vi har givetvis stor vana att arbeta med AMA och AB-systemet, men hanterar även projekt som regleras av andra standarder såsom FIDIC eller enligt fristående avtalslösningar.

Internationell erfarenhet

Även om de flesta projekt vi involveras i är svenska entreprenader som regleras av svenska avtal så arbetar vi mycket med internationella projekt, både för svenska och utländska klienter. För oss är det lika naturligt att arbeta med svenska avtal som med avtal skrivna på engelska.

Våra klienter

Våra klienter tillhör flera av branschens mest framstående bolag. Vi har inte valt sida utan företräder både beställare och entreprenörer. Vi arbetar med företag aktiva inom alla delar av entreprenadbranschen, såsom bostadsutvecklare, finansiärer, byggbolag, materialleverantörer, fastighetsägare, konsulter, offentligt ägda företag eller offentliga myndigheter.

 • Entreprenadrätt
  Very dedicated team which operates in a structured way.
  Legal 500
 • Entreprenadrätt
  Excellent availability and engagement and a high quality of legal Product.
  Legal 500
 • Entreprenadrätt
  Good time management and a professional approach to every inquiry.
  Legal 500
 • Entreprenadrätt
  It is always a challenge to have negotiations with local contractors in a transaction environment with international investors requiring all documents to be bankable. Setterwalls managed to have a pragmatic view focusing on the important issues.
  Legal 500
 • Entreprenadrätt
  Very pragmatic and business minded approach helps focus on the vital questions.
  Legal 500
 • Entreprenadrätt
  Very trustworthy and able to build relations with the counterpart by acting professional and showing expertise.
  Legal 500