artikel | 20 aug 2018

Ny lag om företagshemligheter

Responsive image

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om företagshemligheter i kraft, lagen (2018:558) om företagshemligheter.  Den nya lagen bygger på EU-direktiv (2016/943/EU). Syftet är att stärka företagens konkurrenskraft och att förbättra förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring på den inre marknaden.

Ändringarna innebär bland annat att

  • fler angrepp på företagshemligheter blir otillåtna och kan förbjudas
  • skadestånd för angrepp på företagshemlighet kan bli aktuellt i fler fall
  • sekretesskydd för företagshemligheter stärks i rättegångar
  • straffskalan skärps för företagsspioneri.

För att inte arbetstagare ska känna sig hindrade att byta arbete klargörs det också i lagen att arbetstagarnas personliga erfarenheter och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare. Därutöver ställer lagen bl.a. högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt.

Den hittillsvarande lagen är upphävd men gäller för angrepp som har utförts före den 1 juli 2018.

Tveka inte att höra av er till oss på Setterwalls för det fall ni har någon fråga angående hur den nya lagen påverkar just er verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.