artikel / 11 nov 2020

Nya riktlinjer för marknadsföring av receptfria läkemedel på digitala plattformar

Responsive image

Läkemedelsindustriföreningen (”Lif”), branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, har antagit och efter hand reviderat etiska regler som LIF:s medlemmar har åtagit sig att följa vid marknadsföring av läkemedel. Lif har nu antagit nya riktlinjer för utformning av digitala annonser.

Det etiska regelverket, men även läkemedelslagen, anger att viss information är obligatorisk att ha med vid all marknadsföring av receptfria läkemedel gentemot allmänheten. Sådan information är exempelvis läkemedlets namn, upplysningar som är nödvändiga för att läkemedlet ska användas på ett korrekt sätt samt en uppmaning att noga ta del av informationen på bipacksedeln. Denna information brukar redovisas i en så kallad plikttext som måste framgå tydligt och vara lätt läsbar för konsumenten.

Läkemedelsreklam förekommer numera ofta i olika typer av digitala kanaler, och det har varit en utmaning för många företag att få med all obligatorisk information på lätt läsbart sätt exempelvis om annonsen visas på en mobiltelefon. I användarundersökningar har Lif därför prövat hur utformningen (t.ex. placering och innehåll) av informationen påverkar vad i annonsen som ögat fäster störst uppmärksamhet på.

Baserat på resultaten har Lif tagit fram en ny riktlinje som innebär att en klickbar s.k. ”grön box” blir ett alternativ till nuvarande annonsutformning för receptfria läkemedel. Detta möjliggör att marknadsföring av receptfria läkemedel på smarttelefoner och surfplattor m.m., d.v.s. digitala plattformar med begränsat synfält, kan göras i två steg. Huvudannonsen ska innehålla obligatorisk information om:

  1. att läsa bipacksedeln,
  2. indikation, samt
  3. en hänvisning till utvidgat fält för att ta del av övrig obligatorisk information.
     

Annonsen ska märkas med ett grönt fält som bör utgöra minst 1/5 av annonsens totala yta. Det gröna fältet markeras med en standardiserad symbol (vitt kors i vit cirkel) och den efterföljande rubriken «Receptfritt läkemedel», samt texten «Läs noga bipacksedeln före användning». Det gröna fältet ska innehålla ett klickbart fält eller ge möjlighet att skrolla vidare till resterande del av den obligatoriska informationen, märkt t.ex. med texten «läs mer här». Annonsen och den obligatoriska informationen måste tillsammans framstå på ett enhetligt sätt och all text som återges i reklamen måste vara lätt läsbar.

Lif poängterar att vad som räknas som obligatorisk information kommer att variera och att det därför måste företas en konkret bedömning i varje enskilt fall.
Det bör i detta sammanhang poängteras att detta är riktlinjer som tagits fram av Lif. Det återstår därför att se om tillvägagångssättet med den gröna boxen kommer att accepteras även av Läkemedelsverket som är ansvarigt för läkemedelslagen. Vi följer självfallet utvecklingen på området! Hör av er till oss på Setterwalls om ni vill veta mer.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.