artikel | 14 jan 2016

Nytt i upphandlingsvärlden – generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten nu utsedd och förseningar i införandet av nya LOU att vänta

Responsive image

Inger Ek blir ny generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten
Regeringen har under torsdagsmorgon beslutat att utse Inger Ek till generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten. Hon tar därmed över posten från nuvarande vikarierande generaldirektören Ann-Christin Nykvist som tillträdde när myndigheten skapades den 1 september 2015. Inger Ek kommer närmast från Göteborgs Stads Upphandling AB där hon är verkställande direktör. Det är ännu inte klart när Inger Ek ska tillträda.

Vi ser fram emot att se vilken inriktning som Upphandlingsmyndigheten kommer att få under Inger Eks ledning.

Förseningar i implementeringen av LOU leder till direkt effekt
För oss som har sett fram emot den nya LOU-lagstiftningen under våren ser väntan ut att bli längre. Enligt besked från civilminister Ardalan Shekarabi blir en ny LOU att vänta först under nästa år, januari 2017. Skälet till förseningen ska vara att lagrådsremissen från Lagrådet ännu inte har färdigställts. Samma försening gäller för den helt nya lagstiftningen som ska införas, LUK, som ska reglera upphandling av koncessioner.

Enligt de nya EU-direktiven för offentlig upphandling respektive koncession ska direktiven vara implementerade i nationell rätt senast i april 2016. Detta kommer Sverige med andra ord inte att klara. En konsekvens av denna försening är att delar i de nya direktiven som inte överensstämmer med befintlig lagstiftning ändå kan komma att gälla i Sverige, genom tillämpning av den EU-rättsliga principen direkt effekt. Detta blir särskilt intressant avseende direktivet rörande koncessioner, som nu inte är reglerat i svensk rätt.

Kontakt
Setterwalls Advokatbyrå har lång erfarenhet av de flesta frågor som kan uppkomma i samband med upphandlingar. Kontakta oss gärna när det är dags för nästa upphandling.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.