artikel / 18 okt 2016

Premiär för den första internationella standarden för ledningssystem mot korruption

Responsive image

I fredags den 14 oktober publicerade ISO (International Organization for Standards) en ny standard: ISO 37001. Därmed finns för första gången en internationell standard som företag och organisationer kan använda sig av vid utformningen av ett ledningssystem för motverkande av korruption. Standarden är utformad för att hjälpa företag och organisationer att förebygga, upptäcka och hantera korruptionsrisker och problem i den egna verksamheten.

För att bli certifierad enligt den nya standarden krävs ett ledningssystem mot korruption som möter vissa minimikriterier som ställs upp i ISO 37001. Dokumentet ISO 37001:2016 utgör vidare en guide för företag och organisationer kring vilka åtgärder och kontrollmekanismer som kan användas för att etablera, implementera, bibehålla och förbättra antikorruptionspolicys och program. Standarden är begränsad till arbete mot mutor, och därmed inte annat som kan ingå i en vidare definition av antikorruption såsom karteller, antitrust-frågor och penningtvätt. Däremot betonas i standarden att företag och organisationer kan utvidga sitt ledningssystem att omfatta även sådana frågor.

Det återstår att se vilket genomslag den nya ISO-standarden kommer att få. Premiären för ISO-standarden bekräftar dock att antikorruptionsfrågor är ett viktigt område att arbeta med proaktivt och strukturerat, och det känns inte alltför långsökt att gissa att marknaden alltmer kommer att kräva dokumenterade rutiner kring arbetet mot korruption, på samma sätt som det t.ex. är nästintill standard att upphandlande myndigheter begär beskrivningar av anbudsgivares miljö- eller kvalitetsledningsarbete.

Mer information om den nya standarden finns på ISO:s hemsida.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Compliance & Investigations

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.