artikel / 04 mar 2022

Sanktioner mot Ryssland mot bakgrund av invasionen av Ukraina och erkännandet av Donetsk och Luhansk

Responsive image

Sedan mars 2014 har EU och USA successivt infört sanktioner mot Ryssland på grund av annekteringen av Krim och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina. I ljuset av Rysslands erkännande av de så kallade Folkrepublikerna Donetsk och Luhansk har flertalet länder och internationella organisationer infört ytterligare sanktioner, eftersom Rysslands erkännanden av folkrepublikerna anses vara brott mot folkrätten och de s.k. Minsk-avtalen. Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina varefter ytterligare sanktioner har införts.

Nedan följer en översiktlig redogörelse för beslutade sanktioner. I takt med utvecklingen av konflikten kommer sanktionerna troligen att utökas varför vi endast ger en generell överblick av dem och hänvisar till relevanta websidor för ytterligare och mer uppdaterad information.

 

EU

EU har successivt infört utökade personinriktade sanktioner mot vissa ryska medborgare och mot vissa namngivna banker och andra företag. Vilka dessa är går att kontrollera i respektive sanktionsbeslut.

Sanktionerna innebär bland annat frysning av tillgångar samt förbud att finansiera, direkt eller indirekt, sådana fysiska och juridiska personer som är föremål för sanktion.

EU har sedan tidigare infört begränsningar vad gäller import och export av vissa nyttigheter i förhållande till Krim, Sevastopol, Donetsk och Luhansk.

EU har nyligen också infört ytterligare och mer generella sanktioner som gäller ryska personer och företag överhuvudtaget och som riktas mot export, finansiering och viss teknisk assistans i förhållande till särskilda branscher som krigsmateriel, produkter och teknik med dubbla användningsområden, delar av flygsektorn, finanssektorn samt vissa specifika produkter, bland annat för oljeproduktion.

Se följande länkar för mer information och för att hålla dig uppdaterad om EU:s åtgärder:

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/

 

USA

USA har genom en s.k. ”executive order” utökat sanktionerna som gäller Donetsk och Luhansk. Denna förbjuder i korthet, med vissa undantag, nya investeringar, handel och finansiering till, från eller i Donetsk och Luhansk.

USA har den 22 februari 2022 genom en förnyelse av executive order 14024 utökat sanktionerna mot Rysslands centralbank, Rysslands nationella förmögenhetsfond och det ryska finansministeriet. Tidigare gällde denna executive order förbud om deltagande på den primära marknaden för obligationer utgivna av ovan nämna parter samt utlånande av medel till sådana parter. Förbudet har nu utökats till att även omfatta den sekundära marknaden för obligationer från och med den 1 mars 2022. Vidare har USA även infört sanktioner mot vissa företag och personer.

Vidare har USA infört regler som bland annat förbjuder amerikanska finansiella institutioner från att öppna eller upprätthålla ett korrespondentkonto eller betalningskonto för sanktionerade bolag eller personer. Man har även beslutat att förbjuda transaktioner och affärer av amerikanska personer eller inom USA med nya skulder med längre löptid än 14 dagar och nya aktier i ryska statsägda företag, enheter som är verksamma inom den finansiella tjänstesektorn i Ryssland och andra enheter som omfattas av förbuden. USA har även infört förbud relaterade till transaktioner som involverar Rysslands centralbank, Nationella förmögenhetsfonden och Rysslands finansministerium.

Se följande länkar för mer information och för att hålla dig uppdaterad om USA:s åtgärder:

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions

 

Övriga länder

Även Storbritannien och Schweiz har och eller ska vidta sanktioner mot Ryssland.

 

Att tänka på för svenska företag

Mot bakgrund av de sanktions- och exportregleringar som införts eller kommer att införas är det viktigt att säkerställa att:

  • ni inte har relationer med ryska företag eller de ryska medborgare, inklusive bolag där dessa har ägarintressen, som nu är föremål för sanktioner.
  • ni håller er uppdaterade kring de regler som gäller för export av varor till Ryssland.
  • ni går igenom de avtal som ni har ingått som kan påverkas av det rådande läget och analyserar påverkan på avtalen.
  • ni får betalt från ryska motparter i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till införda sanktioner och exportrestriktioner.
  • ni bedömer era risker för brott mot sanktioner i verksamheten och vidtar lämpliga åtgärder för att möta riskerna.
  • ni har rutiner för dokumentation av er egen kontroll av regelefterlevnad.

Notera att amerikanska sanktioner har stor räckvidd samt att EU:s sanktioner gäller för hela EU så snart de har antagits.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.