artikel | 07 okt 2019

Setterwalls team inom IT-rätt och dataskydd informerar om tillsättning av offentlig utredning gällande säker och kostnadseffektiv IT-drift i offentlig förvaltning

Responsive image

Setterwalls team inom IT-rätt och dataskydd vill göra privata leverantörer av IT-tjänster uppmärksamma på att regeringen den 30 september offentliggjort tillsättningen av en särskild utredare som ska kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av säker och kostnadseffektiv IT-drift samt hur dessa behov bör tillgodoses.

Utredaren ska analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att utkontraktera IT-drift till privata aktörer. Analysen kommer, bland annat, att omfatta krav på hantering av sekretesskyddade uppgifter och hur det kan säkerställas att regelverket om dataskydd följs. Uppdraget att kartlägga den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering av IT-drift till privata aktörer ska redovisas senast den 31 augusti 2020.
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.