artikel / 24 maj 2022

Skatteverket föreslår ändrade regler kring frivillig skattskyldighet för moms i samband med lokaluthyrning

Skatteverket publicerade nyligen en promemoria i vilken de föreslog väsentliga förändringar i regelverket rörande dagens reglering kring frivillig skattskyldighet för moms avseende uthyrning av lokaler. De föreslagna förändringarna kan sammanfattas kort enligt nedan:

  • Kravet på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen slopas.
  • Kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen slopas.
  • Det blir möjligt med frivillig moms för en lokal som disponeras av olika hyresgäster på olika tider av dygnet.
  • Det blir möjligt med frivillig moms för ytor som delas av flera hyresgäster samtidigt.
  • Frivillig moms ska enligt förslaget kunna tillämpas för en viss bestämd yta samtidigt som andra delar av fastigheten inte omfattas av frivillig moms. All uthyrning av den frivilligt momsade ytan blir då momspliktig.
  • Kravet på att frivillig moms ska föreligga även i senare uthyrningsled samt begränsningen i antalet uthyrningsled slopas.

Förändringarna ovan har länge efterfrågats från näringslivet och det innebär en ökad sannolikhet för en snar förändring av de aktuella reglerna från lagstiftarens sida nu när också Skatteverket förslår liknande justeringar. Om lagförändringarna genomförs i enlighet med förslaget kommer detta medföra väsentliga förenklingar för hyresvärdar och fastighetsägare som hyr ut lokaler till hyresgäster som bedriver momsfri verksamhet och gör att uthyrningen av lokalerna kommer att kunna ske med större flexibilitet.

Vi bevakar fortsatt processen kring dessa förändringar och återkommer vid ytterligare uppdateringar i processen.

Tveka inte att höra av er för det fall ni skulle ha några frågor avseende ovan.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.