Responsive image

Omar Khalil

Associate

Profil

Jag arbetar sedan 2021 i Setterwalls skattegrupp där jag bistår såväl nationella som internationella företag i frågor rörande moms, tull och punktskatter.

Jag arbetar huvudsakligen med frågor inom det indirekta skatteområdet där jag bistår klienter inom flera olika branscher. Min erfarenhet omfattar bl.a skatteprocesser, transaktioner, omstruktureringar samt löpande rådgivning rörande moms, tull och punktskatt.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2021-,

Setterwalls

2017,

Deloitte Mellanöstern (secondment)

2015-2021,

Deloitte

2015

Lunds universitet, juristexamen